PATRIMONI
Rehabilitació de Radio Andorra
El Govern, i més concretament el Ministeri d'Ordenament Territorial, ha convocat un concurs a fi d'adjudicar la primera fase dels treballs de conservació i rehabilitació de Radio Andorra. El termini previst d’execució de les obres és de 18 mesos i la forma de licitació és mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació urgent.
La intervenció a Radio Andorra té com a objectiu conservar els valors arquitectònics, documentals i significatius d’un dels monuments més rellevants de la història moderna d’Andorra. S’intervé un monument que ha estat gairebé intacte des de la seva construcció, i per això el respecte als valors de l’edifici s’ha de combinar amb les exigències de qualitat necessàries per custodiar, conservar, tractar i gestionar el material que conté, alhora que cal assolir una adequació ambiental suficient com a equipament públic, argumenta l'Executiu en un comunicat.
 
La fase 1 del projecte se centra en els treballs interiors de l’edifici. Entre les accions més destacades, a la planta baixa hi ha els treballs de formació dels forats per al nucli de comunicació principal, de l’escala secundaria, les obertures i ampliació dels accessos, la substitució d’esglaons malmesos i instal·lacions i pintura general. A la primera planta es farà la passera de vidre, esglaons i la plataforma elevadora, una rampa metàl·lica i baranes de protecció, es restituirà la claraboia de vidre i es completarà la neteja del terra i la pintura. Pel que fa a la segona planta, es farà la connexió amb la galeria i es refarà la coberta plana amb aïllament i paviment i la claraboia amb vidre de baixa absorció tèrmica.
 
Per concórrer en aquest concurs cal disposar de classifciació administrativa de contractistees del grup D amb categoria mínima C. Els interessats han de recollir la documentació reguladora al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Prat del Rull i satisfer l'import de 120 euros, que és el preu del plec de bases. Les propostes s'han de fer arribar al mateix edifici administratiu del Prat del Rull abans de les 14 hores del proper dia 2 de desembre. La descoberta de les ofertes tindrà lloc el dia 9 de desembre a les 9 hores, a la seu del Ministeri d'Ordenament Territorial.
 
Informació extreta del comunicat emès pel Govern amb motiu de la celebració del Consell de Ministres del dia 28 d'octubre i del BOPA núm. 74 publicat el 4 de novembre del 2015.
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari