EDUCACIÓ
Millores a l’escola francesa de la Massana
El Consell de Ministres ha aprovat, en la sessió del passat dimecres 28 d'octubre, la licitació dels treballs de reforma d’accessibilitat, aïllament de la coberta i canvi de finestres a l’escola francesa de la Massana. El projecte inclou diversos treballs entre els quals hi ha l’enderroc de l’obra existent, la instal·lació d’un ascensor, les modificacions de rampes i de la voravia exterior i la modificació de l’escala d’emergència, segons detalla el Govern en un comunicat. 
Els treballs es realitzaran en dues fases per aprofitar els períodes de vacances. La primera serà en el període de vacances escolars del curs 2015-2016, quan es faran els treballs d’obra civil i la instal·lació d’un ascensor, així com l’adequació de rampes d’accessibilitat i col·locació de passamans. La segona fase tindrà lloc durant el període de vacances d’estiu del 2016, i inclourà els treballs d’aïllament de la coberta i el canvi de les finestres.
 
El concurs per licitar les obres s'ha convocat amb modalitat d’urgència per poder començar els treballs en les properes vacances nadalenques, de manera que s’aprofitin tots els períodes de vacances escolars del curs 2015-2016 ja que els treballs no són compatibles amb l’activitat escolar. 
 
Els interessats en participar poden recollir la documentació reguladora, que té un preu de 90 euros, al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Prat del Rull. Allà mateix s'hauran de fer arribar les ofertes en sobres tancats i lacrats abans de les 14 hores del proper 18 de novembre. L'obertura de les propostes tindrà lloc a la seu del Ministeri d'Ordenament Territorial el dia 23 de novembre a les 12 hores. Per informació complementària cal dirigir-se a l'Àrea d'Edificació Pública.
 
Informació extreta del comunicat emès pel Govern amb motiu de la celebració del Consell de Ministres del dia 28 d'octubre i del BOPA núm. 74 publicat el 4 de novembre del 2015.
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari