Flickr/GovernAndorra
La xifra de persones inscrites al servei d'Ocupació registrada a l'abril és la més alta de la història al país
Avui es tanca el primer paquet de crèdits tous
S'allarguen les autoritzacions d'immigració temporals fins al 31 de maig. Cal recordar que el passat 1 d'abril l'Executiu va prorrogar les autoritzacions dels temporers fins al 3 de maig, ja que hi havia molts països, especialment de l'Amèrica del Sud, que van tancar el seu espai aeri. I és que amb les accions preses per molts governs per limitar la circulació de les persones, no tots els titulars d'autoritzacions temporals d'immigració han pogut abandonar el Principat, Govern va tornar a allargar els permisos fins al 15 de maig i vist que avui dia la situació segueix essent similar, s'ha aprovat prorrogar aquesta tipologia d'autoritzacions fins al 31 de maig del 2020.
 Actualització epidemiològica dels casos de Covid-19
- Total: 760
- Actius: 135
- Recuperats: 576
- Defuncions: 49
Professionals salut: 28
- Especials: 4
- Cedre: 20, 8 de Salita i 4 en convalescència
- Hospital 11 (Planta 8, UCI 3 i intubats 2)
- Resultats rebuts de tests PCR: 203: Negatius 192 i Positius 11

Roda de premsa amb els ministres Eric Jover i Jordi Gallardo

El ministre portaveu ha explicat, que avui es tanca el primer paquet de crèdits tous que va iniciar-se al mes de març. 
El titular de Finances ha avançat que ja es treballa amb un segon paquet, que veurà la llum pròximament amb una dotació de 100 milions d'euros.
Des que va publicar-se el Decret que els regularitzava hi ha hagut 1.502 sol·licituds per adherir-s'hi. D'aquestes sol·licituds se n'ha acabat concedint un 89%, o, cosa equivalent, s'han estimat totalment o parcialment 1.317 peticions –522 d'autònoms– amb un import total de 125,2 milions d'euros.

Aquests 125 milions d'euros, han permès que empreses es mantinguin obertes i, per tant, indirectament es garanteixen llocs de treball, segons ha destacat Jover.
Pel que fa als sectors d'activitat que han demanat crèdits tous, la majoria treballen en el comerç, hoteleria i construcció.
La xifra de persones inscrites al servei d'Ocupació registrada a l'abril és la més alta de la història al país,
Jover confia que la xifra de desocupats disminueixi amb l'obertura de sectors i la reactivació del turisme.

Les empreses que hagin obtingut un crèdit tou podran sol·licitar un altre credit de nou e la segona línia d'avals
El ministre de la presidència, Jordi Gallardo, ha destacat que més del 79% de les societats que s'han beneficiat del programa d'avals tenen menys de 10 treballadors, i ha afegit que un dels objectius dels crèdits tous era ajudar al teixit més petit del país.
Gallardo ha destacat que se'n beneficien un total de 14.909 treballadors, la meitat dels assalariats i autònoms dels sectors afectats per la crisi. I ha apuntat que la mitjana de diners concedits per assalariat és de 8.363 euros.

El ministre de la presidència també ha fet referència a les xifres del servei d'Ocupació, indicant que el nombre d'inscrits se situa en 1.251, el que representa una variació respecte al mes anterior (644 persones) del +94,3%, i d'un +175,6% respecte al mateix mes de l'any anterior.
D'altra banda, ha destacat, les accions efectuades pel servei d'Ocupació vinculades a la crisi provocada per la Covid-19. Entre elles, la flexibilització dels requisits per accedir als ajuts per desocupació.

Govern lliurarà un document oficial que acrediti que la persona que es vol acollir a una reducció del preu del lloguer de l'habitatge ha estat inclòs en un ERTO per poder gaudir realment del descompte que la legislació preveu.  


Durant la compareixença, el ministre Jover ha repassat els temes més importants que s'han tractat en la sessió de consell de ministres d'avui. 

Aprovació del Reglament que regula els ajuts als propietaris de locals comercials i habitatges de lloguer:
Aprovat el Reglament que regula els ajuts als propietaris de locals comercials i habitatges de lloguer
El text desenvolupa el compromís contret en Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 que encomanava desenvolupar via reglament aquesta mesura.

Així, atès que les lleis de mesures urgents aprovades els darrers mesos estipulen tant de reduccions de la renda en els contractes d'arrendament de locals per a negoci, com per als habitatges de lloguer en segons quins supòsits, s'estableixen també ajuts per als propietaris que vegin minvats els seus ingressos en aplicar les rebaixes esmentades.

D'aquesta manera, el reglament aprovat aquest dimecres regula els requisits per accedir-hi, el procediment de sol·licitud i la quantia i durada de l'ajut. En aquest sentit, el text estipula que per poder beneficiar-se'n fa falta que siguin propietaris de locals comercials o habitatges de lloguers; que aquests hagin estat objecte de la reducció de la renda; que els seus ingressos individuals no superin els 24.000 euros anuals o 40.000 en cas de la unitat familiar; que no se superi el barem de valoració patrimonial en 10 vegades el llindar econòmic de cohesió social personal (LECS) en béns immobles i 6,5 vegades en el cas dels actius financers i béns mobles.

Pel que fa a la quantia de l'ajut, aquesta haurà de ser la necessària per garantir el LECS al propietari o unitat familiar. És a dir, serà la xifra resultant de la diferència entre els ingressos realment obtinguts i el LECS que li correspondria mensualment. Les ajudes s'apliquen des del 14 de març i mentre estigui en vigor la reducció dels lloguers.
Per tal de demanar l'ajut, cal presentar de manera telemàtica la documentació sol·licitada al Servei de Tràmits a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, el mateix dia en què surti publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
També s'aprova el reglament de la quota d'autoritzacions d'immigració de residència sense treball, que estableix que es poden lliurar fins a 600 permisos d'aquesta tipologia:
Tenint en compte que el darrer contingent de 600 autoritzacions que es va aprovar el 8 de març del 2017 es troba gairebé esgotat, s'ha considerat necessari activar una nova quota del mateix abast que permeti continuar donant resposta a aquesta demanda. Avui dia, s'han exhaurit un total de 568 autoritzacions del contingent global de quota, distribuïdes en 454 autoritzacions de residència sense activitat lucrativa, 28 autoritzacions per projecció internacional, 77 autoritzacions per raons d'interès científic, cultural i esportiu i 9 autoritzacions de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats.
Així, la nova quota aprovada preveu un total de 600 autoritzacions de residència sense treball repartides igual que en la darrera quota. És a dir, en 490 autoritzacions per a residència sense activitat lucrativa, 30 autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional, 50 autoritzacions de residència per raons d'interès científic, cultural i esportiu i 30 autoritzacions de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats.

Govern també ha aprovat aquest dimecres:
L'allargament fins al dia 31 de maig de les autoritzacions d'immigració temporals –de la campanya d'hivern 2019-2020– de totes aquelles persones que romanen a Andorra perquè els seus països no han permès el retorn dels nacionals o bé per les dificultats de mobilitat a causa de la pandèmia del SARS-CoV-2.
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari