L’ARQUITECTURA SALUDABLE(XII)
Protecció electromagnètica
Antoni POL i SOLÉ
 
El progrés tecnològic dels darrers cent anys ha fet evolucionar mentalment la societat de manera significativa pel que fa a la consideració de la nostra vulnerabilitat davant les diferents situacions de risc. Aquesta s’ha anat banalitzant davant la «seguretat» que indirectament ens han procurat el progrés i el desenvolupament econòmic, en absència de conflictes bèl·lics als països occidentals. I sobretot, per la disponibilitat  accelerada de tecnologia que ens està facilitant la vida en tots els àmbits, especialment el de la informació i el coneixement.
 
Això està passant tant amb els riscos naturals, per radiacions de la terra o de l’espai, inundacions, esllavissades, allaus de neu, incendis, ventades; com amb els riscos artificials o derivats de l’acció humana, ja siguin radiacions electromagnètiques provinents de camps elèctrics, magnètics o electromagnètics, alterns de baixa freqüència o provinents de camps electromagnètics d’alta freqüència, de la radioactivitat, els raigs X, etcètera.

Aquesta confiança en la «seguretat» que avui no poden passar certes «coses» perquè hi ha molt coneixement i molta tecnologia, no invalida el principi de precaució, o de prudència, que cal tenir sempre en relació als possibles riscos derivats d’exposar-se a situacions conegudes com a nocives, o bé simplement i encara més davant de situacions totalment desconegudes. Perquè el desconeixement dels efectes no implica ni vol dir que no existeixin.
No s’ha d’oblidar que la nostra societat occidental avançada ha incorporat molta tecnologia, però també, molt afany d’enriquiment al preu que sigui i el diner, que no té manies, es vol situar com a valor central i dominant de la societat.
Així doncs, constatant aquestes tres realitats que ens envolten, el desconeixement dels efectes de la nova tecnologia, el fet de creure’ns en una Arcàdia amb seguretat aparent i la voluntat d’enriquiment han de posar-nos en alerta per a no renunciar a aplicar el principi de precaució i incorporar-lo en totes les nostres accions.
Cal doncs protegir-se, a més de practicar, com dèiem en la revista Art de Viure número 108, una higiene electromagnètica: incorporant plantes, ventilant, usant teixits i materials naturals, tenint una instal·lació elèctrica ordenada i ben connectada la presa de terra, desconnectant habitualment la instal·lació elèctrica a la nit a les zones de descans, distanciant els electrodomèstics de les zones de descans i de treball o usant-los a piles quan es pugui, allunyant-se de les línies elèctriques i de transformadors i quadres elèctrics, desconnectant el wifi a la nit i quan no s’utilitzi de dia, posant el mòbil en mode avió a la nit i durant el dia, allunyant-lo del cos i del cap, escurçant les trucades i no fer-ne quan hi ha poca cobertura, utilitzant telèfons fixes i no sense fils, allunyant la base de les zones de descans i usant models amb sistema eco, evitant els aparells amb sistema de radiofreqüència o posar-hi proteccions, baixant les persianes d’alumini, mullant mans i peus o anar descalç sobre terra ceràmic abans d’anar a dormir, desconnectant tots els aparells elèctrics mentre no s’utilitzin i connectar-los només quan calgui.
Com a mesures de protecció conegudes per a reduir els camps elèctrics alterns de baixa freqüència hi ha: 
1. Usar cables elèctrics blindats en els circuits als capçals dels llits.
2. Usar desconnectadors automàtics tipus BIOSWITCH que baixen la tensió de 220 V a 6 V fent desconnexió automàtica       de fase elèctrica.
3. Pintar les parets de l’habitació afectades de camp elèctric amb pintura apantalladora electroconductora de baixes freqüències derivant-les a una presa de terra eficient tipus YSCHIELD NSF-34 o similar.
4.Millorar els materials poc conductors, com la fusta, amb elements metàl·lics connectats a la presa de terra perquè puguin derivar el camp elèctric en lloc d’acumular-lo.
5. Revisar periòdicament la qualitat de la presa de terra buscant una resistència per sota dels 6 Ohms.
6. Ja que els camps elèctrics presents en l’aire o les parets (a causa de les instal·lacions elèctriques) indueixen càrregues elèctriques en el cos humà, ja que és més conductor que l’aire i que l’electricitat sempre va en busca del terra, és molt important una bona connexió amb el terra. L’allunyament de les instal·lacions o la seva desconnexió o bé la interposició de pantalles, permet de protegir-se’n.
Com a mesures de protecció conegudes per a reduir els camps electromagnètics alterns de baixa freqüència hi ha:
1. Apantallar amb metalls especials, com que les radiacions per camps electromagnètics alterns de baixa freqüència travessen tots els materials, parets i làmines metàl·liques, només alguns metalls especials serveixen de protecció, com el Mu-metall i el Cobalt.
2. Allunyar-se o desconnectar la instal·lació, en aquest cas només l’allunyament o la desconnexió de la instal·lació serveixen de protecció, perquè els apantallaments són molt costosos. Cal allunyar-se de les estacions transformadores, les escomeses elèctriques, les línies, els quadres, els comptadors i els altres elements d’instal·lacions elèctriques amb càrrega i ús permanent, suficientment per a reduir els nivells de radiació.
Com a mesures de protecció conegudes per a reduir els camps electromagnètics alterns d’alta freqüència (telefonia, Dec. Connexió a Internet per wifi, etc.), a part de recomanar l’ús dels equivalents amb cable, si no es pot també hi ha:
1. Desconnectar els aparells si no se’n pot prescindir, desconnectar-los tant com puguem, sobretot si no s’usen i durant el descans o a la nit i evitar o reduir l’ús de telefonia mòbil o d’allunyar-se’n tan com sigui possible.
2. Utilitzar el mans lliures i auriculars especials amb efecte de caixa de ressonància o comunicació mitjançant tub.
3. Usar una funda pel mòbil amb teixit cobert de nanopartícules de plata.
4. Substituir els telèfons sense fils convencionals pels Dec  amb funció Full-Eco.
5. Evitar l’ús del Baby-phone o intercomunicador o, en tot cas, allunyar el terminal del bebè.
6. Allunyar-se d’aparells com microones, plaques d’inducció i similars mentre funcionen.
7. Usar pintures especials YSCHIELD HSF74 amb el mateix procés que el descrit anteriorment per als camps elèctrics de baixa freqüència. 
8. Usar films o vinils autoadhesius especials per vidres de finestres per evitar l’entrada de radiacions exteriors.
9. Usar teles o cortines per apantallar, de cotó o de polièster amb fils de coure platejat integrats i en casos especials connectades amb la presa de terra, per aïllar-se interiorment.
10. Incorporar malles metàl·liques o teixits especials en parets per a evitar radiacions de veïns.
11. Usar baldaquins o estoretes especials per a llits per aïllar-se dels veïns de sota o de sobre.
Protegir-nos, o no protegir-nos, també és la qüestió.
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari